FROM PROCESS TO PEOPLE

What we do...

Zarządzanie Bocznicami Kolejowymi

link your process to your people

Contact us

logistyka prac konserwacyjnych

Company info

+44.1142180470

Odbiór, załadunek i terminowa dostawa tych wagonów na linię główną jest kluczowa i za niedotrzymanie ściśle określonych przedziałów czasowych na linii głównej mogą zostać nałożone kary. Sama animacja ruchu pociągu pomaga użytkownikowi zweryfikować poprawność działania systemu, ale z modelu można uzyskać znacznie więcej informacji, zbierając dane dotyczące wykorzystania tras i pociągów. Wąskie gardła systemu mogą zostać zidentyfikowane na podstawie danych i dają wskazówki, jak je złagodzić poprzez zróżnicowane rozkłady jazdy pociągów lub inwestycje. W każdym przypadku wszelkie kwestie kosztowe i potencjalne korzyści mogą zostać zmierzone, z czego będzie wynikać zwiększona przepustowość.

ARENA SIMULATION – ZARZĄDZANIE BOCZNICAMI KOLEJOWYMI


Bocznice kolejowe są wykorzystywane jako część punktów masowego załadunku lub punktów dostawy w logistycznych sieciach transportowych. Mogą one przybrać formę logistycznych systemów dystrybucji, wydobycia minerałów i wydobywania oraz operacji portowych i terminalowych. W przypadku sieci z prowadzeniem kolejowym w złożonych bocznicach kolejowych najpierw węzły sieciowe i ich połączenia łączące oraz dopuszczalny ruch kierunkowy pociągów są odwzorowywane za pomocą funkcji „sieci prowadzonej” w Arenie. Zapewniają one idealne modelowanie zarówno lokomotyw, jak i wagonów. Dzięki nowej funkcji „sieci animowanej” istnieje możliwość dokładnego modelowania i animacji różnych kombinacji dowolnej liczby wagonów / autokarów podczas załadunku i manewrowania pociągami. Dane wejściowe do sieci mają postać aktualnych rozkładów jazdy pociągów kierujących lokomotywami do odbioru wagonów z punktów dostępu głównej linii do bocznic.Contact us today to arrange a meeting to discuss your business challenges and learn how we can help.

Copyright © CHG Group 
ALL RIGHTS RESERVED.

Link 2 Ltd.

2 Wortley Road Deepcar Sheffield Yorkshire S36 2UZ UK

+44.1142180470


sales@link-2.biz

Optymalizacja Pracy Labolatorium

Arena Railway Sidings

We deliver innovative IT driven solutions tailored to individual business requirements that promote continuous improvement and success in any industry sector.