FROM PROCESS TO PEOPLE

Contact us

Copyright © CHG Group 
ALL RIGHTS RESERVED.

Dlaczego Arena 16.0


 • Nowe Bloki SIMAN
 • Akutalizacje Modułów
 • Nowe Zmienne Systemowe
 • Nowe Zmienne Przepływu
 • Obsługa Windows 10

sales@link-2.biz

Co nowego?


Windows 10 Support 


Arena oficjalnie jest wspierana na Windows 10


Module Updates

· Dopasowalny moduł Batch

Zmieniono nazwę pola Optymalny rozmiar partii na Preferowany rozmiar partii, aby lepiej wskazać jego znaczenie. Preferowany rozmiar partii można teraz wprowadzić jako wyrażenie, które zostanie obcięte do liczby całkowitej.


 • Moduł Access

Pole Nazwy przenośnika można teraz wprowadzić jako wyrażenie.


 • Moduł Exit

Pole Nazwy przenośnika można teraz wprowadzić jako wyrażenie.


Nowe Zmienne Systemowe


New Conveyor Variables:


 • CD(Conveyor ID, Station ID)


Zmienna CD służy do uzyskania odległości, w  jednostkach odległości modelu; od położenia jednostki do określonej stacji dla określonego przenośnika.

 • ICSL(Conveyor ID, from Station ID, to Station ID)


Zmienna ICSL służy do zwracania długości, w jednostkach odległości modelu; określonego segmentu przenośnika.

Dodano nowy smart ilustrujący znaczenie nowych zmiennych przenośnika. Aby uzyskać dostęp do tego pliku, przejdź do: menu Plik, wybierz „Przeglądaj SMARTS…”. I wybierz model znajdujący się w folderze Conveyors: Conveyors Variables.doe

Nowe Zmienne Przepływu


Cztery nowe zmienne Flow zostały dodane do Areny. Zmienne te odzwierciedlają istniejące zmienne, z wyjątkiem tego, że nie są usuwane po warm-up period, jeśli jest włączony.


 • TotalTankQtyAdded


Zwraca całkowitą ilość materiału dodanego do zbiornika. Ta zmienna nie jest usuwana na koniec okresu rozgrzewania (jeśli jest określony). Zwróci tę samą wartość co TankQtyAdded, jeśli nie zdefiniowano okresu rozgrzewania.


 • TotalTankQtyRemoved


Zwraca całkowitą ilość materiału usuniętego ze zbiornika. Ta zmienna nie jest usuwana na koniec okresu rozgrzewania (jeśli jest określony). Zwróci tę samą wartość, co TankQtyRemoved, jeśli nie zdefiniowano okresu rozgrzewania.


 • TotalRegulatorQtyAdded


Zwraca całkowitą ilość materiału dodanego za pomocą regulatora. Ta zmienna nie jest usuwana na koniec okresu rozgrzewania (jeśli jest określony). Zwróci tę samą wartość, co RegulatorQtyAdded, jeśli nie zdefiniowano okresu rozgrzewania.


 • TotalRegulatorQtyRemoved


Zwraca całkowitą ilość materiału usuniętego za pomocą regulatora. Ta zmienna nie jest usuwana na koniec okresu rozgrzewania (jeśli określono). Zwróci tę samą wartość, co RegulatorQtyRemoved, jeśli nie zdefiniowano okresu rozgrzewania.Dodano nowy Smart ilustrujący znaczenie nowych zmiennych dla zbiorników. Aby uzyskać dostęp do tego pliku, użyj menu Plik, wybierz „Przeglądaj SMARTS…”. I wybierz model znajdujący się w folderze FlowProcess: FlowProcess Tank and Regulator Variables.doe


Contact Us via arena@link-2.biz for more information on Arena 16.0

Company info

We deliver innovative IT driven solutions tailored to individual business requirements that promote continuous improvement and success in any industry sector.

Link 2 Ltd.

2 Wortley Road Deepcar Sheffield Yorkshire S36 2UZ UK

+44.1142180470


+44.1142180470

Najlepsze stało się jeszczcze lepsze. Przywitaj się z Areną 16.0!

Arena 15 była tylko początkiem, 16 dodaje jeszcze więcej nowych funkcji, które pozwalają rozwiązywać złożone problemy jeszcze prościej - bez potrzeby programowania!


Wszystkie nowe funkcje powstają dzięki naszym klientom, którzy dzielą się z nami swoimi potrzebami, dzięki czemu każda nowa wersja zawiera dokładnie to, co trzeba!

What we do...